Leasing to prosta forma finansowania zakupu środków trwałych, w której to na podstawie umowy leasingu, leasingobiorca korzysta z wybranego przez siebie przedmiotu w określonym terminie w zamian za ustalone raty leasingowe. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca ma zagwarantowaną możliwość nabycia użytkowanego przedmiotu leasingu za ustaloną wcześniej cenę wykupu.

Leasing operacyjny

  • Pełna rata leasingowa, wliczają się do kosztów uzyskania przychodu,
  • Środek trwały będący przedmiotem umowy stanowi własność leasingodawcy przynajmniej na czas trwania umowy,
  • Amortyzacja przedmiotu zostaje po stronie leasingodawcy,
  • Po spłacie ostatniej raty leasingobiorca ma prawo decyzji o wykupie, za ustaloną na początku kwotę lub rezygnacji z leasingowanego przedmiotu,

Leasing finansowy

  • Jedynie rata odsetkowa i koszty amortyzacji mogą być wliczane do kosztów uzyskania przychodu,
  • Środek trwały objęty umową leasingową zostaje wprowadzony do stanu majątkowego firmy leasingobiorcy a on sam dokonuje odpisów amortyzacyjnych,
  • Ostatnia rata wpłacana przez leasingobiorcę jest równoznaczna z przejęciem przedmiotu leasingowanego na własność przez leasingobiorcę,
  • Podatek VAT należy zapłacić w jednej racie przy przekazaniu przedmiotu do użytku.

Zadzwoń:

   663 48 68 27

   695 50 56 56

lub skorzystaj z formularza